Olika typer av kontaktlinser

Det finns olika typer av kontaktlinser. Grovt sett kan man dela in dem i två olika grupper, mjuka och stabila linser.

Mjuka linser

Mjuka linser finns idag i en mängd olika material och för stort omfång av synfel. Det finns allt från endagslinser till byte varje halvår. Mjuka linser består av olika plastmaterial som är syregenomsläppliga och innehåller en del vätska. Mjuka linser är oftast 13-15,5 mm i diameter och täcker hela hornhinnan.

Stabila linser

Stabila linser, eller hårda linser som det ibland kallas, var den första typen av kontaktlinser man tillpassade innan de mjuka materialen började användas. I Sverige var man väldigt snabba på att ställa om till att tillpassa mjuka linser vilket har inneburit att kunskapen om stabila linser har minskat generellt sett. Idag finns stabila linser i material som ger en väldigt god komfort och det finns dessutom progressiva linser som ofta kan fungera bättre än mjuka progressiva linser. Dessutom finns det många tillfällen där stabila linser är klart att föredra. Detta är främst på grund av att en stabil kontaktlins skapar en ny yttre brytande yta på ögat vilket gör att oregelbundenheter jämnas ut. Normalt rekommenderar man att man byter sina stabila linser en gång per år. Förutom att mjuka linser är mjuka är en annan stor skillnad att stabila linser oftast (men inte alltid) är små och tillpassas endast på hornhinnan medan mjuka linser alltid tillpassas så att de sitter på ögonvitan.